Direct naar de inhoud van deze pagina

Tips

Wanneer u een bezoek brengt aan www.zwijndrechtvoorelkaar.nl worden uw gegevens en privacy door Zwijndrechtvoorelkaar beschermd en gewaarborgd (lees meer hierover in het privacy statement). Zelf kunt u  ook uw steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door de regels voor veilig internetten te hanteren: verander regelmatig uw wachtwoord, let er op dat u uitlogt wanneer u gebruikt maakt van een openbare computer en gebruik de laatste versie van een internetbrowser. Meer tips kunt u vinden op http://www.nederlandveilig.nl/veiliginternetten/


Wanneer u via Zwijndrechtvoorelkaar.com contact hebt gelegd met een persoon die hulp nodig heeft, is het verstandig een kennismakingsgesprek te maken om te kijken of het klikt. Ook hier is bewust omgaan met uw veiligheid van belang.  Zwijndrechtvoorelkaar heeft voor u de volgende tips opgesteld die u als richtlijn kunt hanteren:

Tip 1: Een particuliere hulpvrager op zoek naar hulp via Zwijndrechtvoorelkaar.nl voelt zich vaak kwetsbaar. Hulp vragen is nooit gemakkelijk en een internet platform is voor velen een redelijk onbekende manier. Probeer rekening te houden met mogelijke gevoelens van onveiligheid en onzekerheid. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld eerst een belafspraak te maken om alvast telefonisch kennis te maken. Of om het kennismakingsgesprek te laten begeleiden door een van onze samenwerkingspartners in uw gemeente. Deze partners kunnen u begeleiden bij het selecteren van een geschikte aanbieder. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@zwijndrechtvoorelkaar.nl.

Tip 2: Wilt u liever niet gelijk bij u thuis afspreken bij een eerste kennismaking? Spreek dan af in een openbare gelegenheid zoals de bibliotheek, of een cafĂ© in de buurt.

Tip 3: Vraag uw contact om een wettig legitimatiebewijs en controleer dit. Een eerlijk persoon zal hier geen moeite mee hebben.

Tip 4: Vertrouw op uw gevoel. Wat voor gevoel wekt de persoon in u op? Wat maakt dat u zich zo voelt? Wilt u met deze persoon een persoonlijke band opbouwen?

Tip 5: Maak tijdens het kennismakingsgesprek duidelijke afspraken over de hulp die geboden wordt, de manier van omgaan met elkaar of eventuele vergoedingen en verzekeringen. Indien gewenst kunt u samen een contract opstellen en ondertekenen.

Tip 6: Neem een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mee indien men daar behoefte aan heeft. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.  De VOG kunt u bij uw gemeente aanvragen en kost rond de dertig euro. Lees meer hierover op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie: http://www.justis.nl/Producten/verklaringomtrentgedrag/
Het is raadzaam om van tevoren een afspraak te maken met de hulpvrager over de kosten van de VOG; wellicht kunt u deze delen?

Tip 7: Houdt ons op de hoogte. Heeft u het gevoel dat een bepaalde persoon verkeerde intenties heeft? Neem contact met ons op, we helpen u altijd verder.

Zwijndrechtvoorelkaar wenst u veel succes toe!